• Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

 • Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση

 • Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

 • Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

 • Μεταπτυχιακό στη Ναυτιλιακή Διοίκηση - International Trade and Shipping Management

 • Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

 
 
i
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας OCN London

Πιστοποίησε τις γνώσεις σου και πάρε προβάδισμα στην αγορά εργασίας!

Eπεκτείνοντας τις δραστηριότητές και στον τομέα Πιστοποίησης Ξένων Γλωσσών, η COSMODATA σε συνεργασία με τη UCERT έχει αναλάβει την προώθηση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων αγγλικής γλώσσας OCN London για τα επίπεδα B1-C2 (αναγνωρισμένο από το Ofqual Βρετανικό φορέα πιστοποίησης).

Τα πιστοποιητικά είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.

Προγραμματιζόμενες εξετάσεις:
23/9/2023 - 21/10/2023 - 18/11/2023 - 16/12/2023

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - 2023


Ο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ COSMODATA

εξ αποστάσεως και δια ζώσης προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα γίνει το Μάρτιο του 2023 και αφορά 5.124 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ στο Δημόσιο. Το εξ αποστάσεως και δια ζώσης  πρόγραμμα 120 ωρών καλύπτει πλήρως όλη την ύλη της προκήρυξης και πραγματοποιείται με καθηγητή.

Σε κάθε μάθημα που διαρκεί ένα εκπαιδευτικό 4ώρο δίνεται Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή διαμορφωμένο με βάση τις ανάγκες και τις ενότητες του Διαγωνισμού

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ COSMODATA αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια την πρώτη επιλογή των υποψηφίων για την προετοιμασία σε γραπτούς διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού, Διαγωνισμούς Δημοσίου – ΑΣΕΠ.

Πληροφορίες/κρατήσεις θέσεων

COSMODATA:
Γρηγ. Σακκά 7 (2ος όροφος) – Ιωάννινα ,
Τηλ: 26510-74774, 64840

Πιστοποιητικό SWEDEX

Μαθαίνω ΣΟΥΗΔΙΚΑ και πιστοποιώ τις γνώσεις μου αποκτώντας
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό SWEDEX εδώ στα Ιωάννινα.

COSMODATA – Επίσημο Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις SWEDEX του πανεπιστημίου Folkuniversitet της Σουηδίας.

Σύνδεσμος του Πανεπιστημίου για τα εξεταστικά κέντρα:Προγραμματιζόμενες εξετάσεις:26/7/2024 - 20/9/2024 - 4/10/2014 - 1/11/2024 - 13/12/2024

Μεταπτυχιακά & Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ιωάννινα

H COSMODATA σε συνεργασία με την UCERT, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου στην Ελλάδα, προωθεί Μεταπτυχιακά & Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τη διαδικασία εκμάθησης εξ αποστάσεως (distance learning) μέσω πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε πολλές κατευθύνσεις.

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η Γλώσσα Διδασκαλίας που πραγματοποιείται είναι η Ελληνική.

Είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Εκμάθηση Σουηδικής Γλώσσας

Οι στό­χοι του μα­θή­μα­τος εί­ναι να εί­σαι σε θέση να γί­νε­σαι κα­τα­νοη­τός στα σου­η­δι­κά και να κα­τα­νο­είς τους άλ­λους , σε διά­φο­ρες κα­θη­με­ρι­νές κα­τα­στά­σεις , όπως να συ­στή­νεις τον εαυ­τό σου , να πα­ραγ­γέλ­λεις φα­γη­τό ή καφέ και να αντι­λαμ­βά­νε­σαι απλές πλη­ρο­φο­ρί­ες

Πιστοποίηση Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης

Η νέα πιστοποίηση αφορά όλους τους εργαζόμενους ή αναζητούντες εργασία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, γραμματείας, υποδοχής και συναφών αντικειμένων, που θέλουν να πιστοποιήσουν της γνώσεις και τις δεξιότητες τους με ένα πιστοποιητικό κύρους. H πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 17024 παρέχει στους κατόχους της τη δυνατότητα διεθνούς αναγνώρισης.

Η πιστοποίηση «Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης» αποτελείται από δύο (2) ενότητες.

Η πρώτη(Α) ενότητα πραγματεύεται αποκλειστικά θέματα θεωρίας του αντικειμένου και  η δεύτερη(Β) περιλαμβάνει προηγμένες δεξιότητες στη χρήση Η/Υ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ηπειρος 2014-2020

«

Προγραμματιζόμενες εξετάσεις

❮❮❮ Ιούλιος 2024 ❯❯❯

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων