Αναζήτηση Καθηγητών

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COSMODATA, διευρύνοντας τον τομέα παροχών εκπαίδευσης, αναζητεί εκπαιδευτές-εισηγητές ενηλίκων ως εξωτερικούς συνεργάτες, για τη στελέχωση των δομών της. Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία.

 

Οι χώροι μας

 

IOAN01.jpg

IOAN01.jpg

IOAN02.jpg

IOAN03.jpg

IOAN04.jpg

IOAN05.jpg

IOAN06.jpg

IOAN07.jpg

IOAN08.jpg

IOAN09.jpg

IOAN10.jpg

IOAN11.jpg

IOAN12.jpg

IOAN13.jpg

IOAN14.jpg

IOAN15.jpg

IOAN16.jpg

IOAN17.jpg