Αναζήτηση Καθηγητών

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COSMODATA, διευρύνοντας τον τομέα παροχών εκπαίδευσης, αναζητεί εκπαιδευτές-εισηγητές ενηλίκων ως εξωτερικούς συνεργάτες, για τη στελέχωση των δομών της. Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία.

 

: Προγράμματα Σπουδών

Πληροφορική/Προγράμματα Σπουδών

1) Ολοκληρωμένο σεμινάριο IT-Skills 90 ωρών για τις 6 ενότητες:
• Λειτουργικό Σύστημα - Windows
• Διαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
(Internet & Microsoft Outlook)
• Επεξεργασία Κειμένου - Word
• Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
• Παρουσιάσεις - Powerpoint
• Βάσεις Δεδομένων – Access

2) Σεμινάριο IT-Skills 50 ωρών για τις 3 ενότητες:
• Διαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
(Internet & Microsoft Outlook)
• Επεξεργασία Κειμένου - Word
• Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

Τα παραπάνω σεμινάρια σπουδών οδηγούν στην απόκτηση των αναγνωρισμένων από το Ελληνικό δημόσιο (ΑΣΕΠ - ΟΕΚΚ) πιστοποιήσεων CAMBRIDGE που είναι απαραίτητες για την πρόσληψη στο Δημόσιο.

3) Ολοκληρωμένο σεμινάριο PROFICIENCY
80 ωρών στις ενότητες
:
• Επεξεργασία Κειμένου - Word
• Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
• Παρουσιάσεις - Powerpoint
• Βάσεις Δεδομένων – Access
• Internet - Frontpage

Το μόνο PROFICIENCY που γίνεται αποδεκτό από το Ελληνικό δημόσιο (ΑΣΕΠ - ΟΕΚΚ).

4) Μαθητικό IT-Skills 2-4 χρόνια (2 ώρες/εβδομάδα) στις ενότητες:
• Λειτουργικό Σύστημα - Windows
• Διαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
(Internet & Microsoft Outlook)
• Επεξεργασία Κειμένου - Word
• Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
• Παρουσιάσεις - Powerpoint
• Βάσεις Δεδομένων – Access

Στόχος η απόκτηση της αναγνωρισμένης από το δημόσιο πιστοποίησης
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE

5) Τεχνολογική Κατεύθυνση μαθητών Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 ώρες/εβδομάδα)
Μεθοδική προετοιμασία από καθηγητές πτυχιούχους
Πληροφορικής για την απόλυτη επιτυχία στις
Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα
"Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον"

6) Σεμινάριο in AUTOCAD Professional 50 ωρών

7) Σεμινάριο in WEB Authoring Professional 50 ωρών

8)
Σεμινάριο in Multimedia Authoring Professional 50 ωρών

9) Σεμινάριο in Network Administration Professional 50 ωρών

Τα παραπάνω σεμινάρια πραγματοποιούνται με επικυρωμένα
προγράμματα σπουδών από το Τμήμα Διεθνών Εξετάσεων
του Cambridge, και γίνονται κατά την διάρκεια όλης της
χρονιάς σε τμήματα προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες του
κάθε μαθητευόμενου.