Αναζήτηση Καθηγητών

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COSMODATA, διευρύνοντας τον τομέα παροχών εκπαίδευσης, αναζητεί εκπαιδευτές-εισηγητές ενηλίκων ως εξωτερικούς συνεργάτες, για τη στελέχωση των δομών της. Απαραίτητη η διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία.

 

: Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σεμινάρια/Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COSMODATA, θέτοντας ως πρωταρχικό μέλημα την συνολική ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας, διευρύνει το φάσμα των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών με:

  • Σεμινάρια ατομικής και ομαδικής ενδυνάμωσης,
  • Με ενίσχυση των συμβουλευτικών της προγραμμάτων, αλλά και την
  • Έναρξη χορήγησης τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, κλίσεων και δεξιοτήτων.

Μέσω της σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και ποικίλων επαγγελματικών η COSMODATA επιχειρεί:

  • Άνοιγμα στην εγχώρια αλλά και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας τόσο με την πληροφόρηση, όσο και την ομαλή μετάβαση από το εκπαιδευτικό στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Τα σεμινάρια ομαδικής ενδυνάμωσης, η εξατομικευμένη προσέγγιση, η ορθά δομημένη συνέντευξη αλλά και η δημιουργία ενός προσωπικού σχεδίου δράσης θα ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ των υποψηφίων προσεγγίζοντας το πρωτόκολλο κάθε επαγγέλματος.