Δημόσια Διοίκηση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γενική Διοίκηση απευθύνεται σε Λειτουργούς του στενού Δημόσιου Τομέα, των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α. Στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της Γενικής Διοίκησης και να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις και προσκλήσεις που επιβάλλουν οι κρατούσες συνθήκες.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και διδάσκεται από Κύπριους και ξένους ελληνόφωνους καθηγητές. Καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία, που αφορούν δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, ασφάλεια, θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α.

Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλαμβάνουν διαρκώς αυξανόμενες (και σύνθετες) ευθύνες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.  

Πρώτο Εξάμηνο

  • Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση
  • Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα
  • Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα
  • Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα και των ΟΤΑ

Δεύτερο Εξάμηνο

  • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά στον Δημόσιο Τομέα
  • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα
  • Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή

Τρίτο Εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και έξι μήνες μετά την επιτυχή αποπεράτωση των μαθημάτων.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Κριτήρια Εισδοχής

Το Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης λαμβάνει υπόψη του το ακαδημαϊ­κό υπόβαθρο του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του, καθώς και τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ολοκλήρωση του Προγράμματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων.

Η Διάρκεια Σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων