Στελεχών επιστημών υγείας

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της υγείας. Εκπαίδευση και καινοτομία.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής και ατομικής ενδυνάμωσης.  Δυνατότητα ανάλυσης και αξιοποίησης και ερμηνείας, μεθοδολογικών εργαλείων, ως προς την έννοια της ολιστικής προσβασιμότητας της υγείας.
 • Αναλυτική περιγραφή των εννοιών της « διασφάλισης ποιότητας», της « εμπιστευτικότητας»,  και της ουσιαστικής κατοχύρωσης των « προσωπικών δεδομένων» στο χώρο της υγείας.
 • Επικοινωνία, συνέντευξη, συμβουλευτική. Τα κλειδιά μιας πετυχημένης πορείας σε  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Παρουσίαση των κριτηρίων ποιότητας  με παράλληλα ανάπτυξη των προϋποθέσεων διασφάλισής της.
 • Ηθική και εκπαίδευση. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία σε χώρους υγείας.
 • Πρωτόκολλα δεοντολογίας.  Η προσβασιμότητα των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες στους χώρους πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας υγείας.
 • Περιγραφή αντιμετώπισης κρίσεων στον επαγγελματικό χώρο.
 • Δημόσια εκπαίδευση, κράτος πρόνοιας, καινοτομία στους χώρους της υγείας. Ανάλυση ευρωπαϊκού μοντέλου.
 • Τεχνολογίες πληροφοριών στην εκπαίδευση Υγείας. Ηλεκτρονική προσβασιμότητα, ηλεκτρονικοί, ιατρικοί φάκελοι, κάρτες Υγείας.
 • Τηλεματικές εφαρμογές . Η γνώση για την υγεία.
 • Ανάπτυξη των δέκα προσδιοριστικών στοιχείων που διέπουν την την σύγχρονη « κοινωνία» της υγείας.
 • Κόστη και οφέλη που απορρέουν από το νέο ηλεκτρονικό μοντέλο υγείας.
 • Μορφές επιτυχημένης συνέντευξης . Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ. Σύνταξη βιογραφικού και Portfolio.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, διοικητικούς σε ιατρικά επαγγέλματα , αλλά κ σε φοιτητές και σπουδαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης σε γνωστικές περιοχές που άπτονται των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους.
Είναι αυτονόητη η επισήμανση, πως το περιεχόμενο, οι θεματικές ενότητες αλλά κ το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σχετίζεται με τη δυναμική του εκάστοτε σεμιναριακού τμήματος.
Το σεμινάριο υλοποιείται με την παράλληλη εκμάθηση νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα συνοδεύον τη θεωρητική κατάρτιση.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60-70 ώρες
Μετά το πέρας του σεμιναρίου εκδίδεται Βεβαίωση Σπουδών

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων