Κατατακτήριες εξετάσεις

Διαδικασία Κατατακτηρίων Εξετάσεων:
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο, τον Δεκέμβριο, από τα Τμήματα των αντιστοίχων ΑΕΙ. Τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη αποφασίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο Τμήμα και πανεπιστημιακό έτος.
Υπάρχουν βέβαια ορισμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα στα οποία δεν γίνονται Κατατακτήριες Εξετάσεις αλλά οι υποψήφιοι εισάγονται βάσει του βαθμού του πτυχίου τους. Το γεγονός όμως, ότι κάποιο Τμήμα δεν έκανε Κατατακτήριες Εξετάσεις το ένα ακαδημαϊκό έτος, δεν αποτελεί δεδικασμένο για το επόμενο έτος. Μπορεί εφέτος το Τμήμα να αλλάξει την απόφαση του και να κάνει εξετάσεις.

Με βάση τον ισχύοντα πλέον νόμο, όλοι οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα των πανεπιστημίων, ανεξάρτητα από τη σχολή από την οποία αποφοίτησαν.

Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται 1-15 Νοεμβρίου στις γραμματείες των Σχολών.

Προετοιμασία Υποψηφίων:

Τα πρώτα τμήματα προετοιμασίας των υποψηφίων για όλες τις σχολές ξεκινούν τον Απρίλιο κάθε έτους. Νέα αυστηρά ολιγομελή τμήματα δημιουργούνται συνεχώς.

Προγράμματα Σπουδών:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΓΛΩΣΣΑ

32

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

40

ΦΥΣΙΚΗ

28

ΣΥΝΟΛΑ

100

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
Φ.Π.Ψ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

32

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

32

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

32

ΣΥΝΟΛΑ

96

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

28

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

32

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

32

ΣΥΝΟΛΑ

92

Αναλυτικές πληροφορίες και αξία σεμιναρίου καθημερινά στην γραμματεία του εκπαιδευτικού οργανισμού
Cosmodata , Γρ.Σακκά 7 - Ιωάννινα

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων