Προγράμματα Σπουδών ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

Παρέχουμε:
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για την επιτυχία σας.

  • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
  • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
  • τεστ προσομοίωσης
  • Ευέλικτα τμήματα (6–10 άτομα) – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων απο τους καθηγητές.

Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, με πολυετή διδακτική εμπειρία και πλούσιο συγγραφικό έργο.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

Πίνακας σεμιναρίων για ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών κατηγορία ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ή ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ)-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ)

60

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ή ΝΕΩΝ ή ΙΣΤΟΡΙΑΣ (επιλογή μίας)

40

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ (Γνωστό Κείμενο)

60

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ (Άγνωστο Κείμενο)

56

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

40

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

40

ΣΥΝΟΛΑ

296

Πίνακας σεμιναρίων για ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών κατηγορία ΔΑΣΚΑΛΟΙ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ή ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ)-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ)

60

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

40

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

40

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

40

ΣΥΝΟΛΟ

180


Πίνακας σεμιναρίων για ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ή ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ)-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ)

60

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

48

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

48

ΣΥΝΟΛΑ

156


Πίνακας σεμιναρίων για ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Λοιπών ειδικοτήτων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ή ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ)-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ)

60

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

40

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

40

ΣΥΝΟΛΑ

140

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Αναλυτικές πληροφορίες και αξία σεμιναρίου καθημερινά στην γραμματεία του εκπαιδευτικού οργανισμού
Cosmodata , Γρ.Σακκά 7 - Ιωάννινα

 

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων