Κοινοτική Φροντίδα Υγείας

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας. Οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη φροντίδα υγείας για την πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή υγείας καθώς και της αποκατάστασης της νόσου, σε άτομα, οικογένειες και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, στην κοινότητα.

Πλεονεκτήματα από την απόκτηση αυτής της εξειδίκευσης είναι:

• Ανταπόκριση στις νέες παγκόσμιες τάσεις στην υγεία για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας 
  Φροντίδας Υγείας
• Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
• Ανέλιξη επαγγελματιών που ήδη εργάζονται
• Όλο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διεξάγεται εξ’ αποστάσεως
• Είναι το μόνο εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας σε Ελλάδα και
   Κύπρο
• Ο συντονισμός και οι καθηγητές προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Frederick και το 
   Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι οι πλέον αναγνωρισμένοι στον χώρο
• Η αναμενόμενη οργάνωση των Εθνικών Συστημάτων Υγείας θα οδηγήσει σύντομα στην
  ανάπτυξη νέων θέσεων στην κοινότητα
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
   φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους ειδικούς που ενδιαφέρονται για την παροχή 
   φροντίδας στην κοινότητα

Ελάχιστος χρόνος φοίτησης του μεταπτυχιακού είναι 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)  90 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Η δομή του προγράμματος έχει ως εξής:
Α Εξάμηνο
•          Πολιτικές Υγείας – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
•          Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι
•          Βιοστατιστική-Επιδημιολογία
•          Μεθοδολογία έρευνας
Β Εξάμηνο
•          Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας ΙΙ
•          Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
•          Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων
Γ Εξάμηνο
•          Φροντίδα Υγείας Βασισμένη σε Ενδείξεις
•          Επιλογή 2 μαθημάτων ή Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων