Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το Μεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά παρέχει εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου γνώση στις επιστήμες της Τραπεζικής, της Επενδυτικής και της Χρηματοοικονομικής σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα αυτό, σε τράπεζες, επενδυτικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, ή σε εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Συνδυάζει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εμπεδώσουν τις επιστημονικές εξελίξεις του τομέα, με την πρακτική προσέγγιση στην ανάλυση πραγματικών καταστάσεων.

Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την ανάλυση της οικονομικής επίδοσης εταιρειών, τη διαμόρφωση και εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών, τη μέτρηση και διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων, τη μέτρηση της αξίας μετοχών και επιχειρήσεων, την κατάρτιση χρηματοοικονομικής στρατηγικής και την αξιολόγηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων και επενδύσεων.

Όλοι δε οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Μενου -:

Διαγωνισμοί

Ξένες Γλώσσες

Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά

Ποιοί είμαστε

Σεμινάρια για φοιτητές

Πληροφορική

ucert

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Portfolio - Φάκελος Δεξιοτήτων